Är du trygg och positiv? Och dessutom sjuksköterska. Välkommen!